Informed consent

Geïnformeerde toestemming voor de cliënt bij gebruik van ‘Whereby’ als beeldbeltool:

Online therapie gebeurt via beeldbellen/videobellen. Om te garanderen dat dit op een fijne en veilige manier verloopt, wil de therapeut je informeren over welke gegevens bewaard worden. Er wordt je hiervoor eenmalig expliciet om toestemming gevraagd.  

Hoe gaat dat beeldbellen of videobellen in zijn werk?

Voorafgaand aan het videobellen, ontvang je via mail een link. Op het afgesproken tijdstip klik je op deze link om deel te nemen aan het beeldbellen. Cliënt en therapeut kunnen elkaar op deze manier zien. Het programma waarmee gewerkt wordt om dit beeldbellen/videobellen mogelijk te maken is Whereby. Het bedrijf Whereby heeft zelf een privacyverklaring https://whereby.com/information/tos/privacy-policy alsook de Therapeut http://evelinelibrecht.be/privacy-policy  Als cliënt heb je tijdens het videobellen op elk moment het recht om de sessie te beëindigen.

Welke informatie wordt er bewaard?

De therapeut bewaart geen gegevens van het beeldbellen/videobellen. Het tijdstip en duur van het beeldbellen/videobellen wordt wel genoteerd in je persoonlijk cliëntendossier. Ook kan het zijn dat de therapeut relevante zaken noteert tijdens het gesprek. Vanzelfsprekend wordt er vertrouwelijk met deze informatie omgaan en is deze enkel toegankelijk voor de therapeut. Gesprekken worden nooit opgenomen tenzij dat uitdrukkelijk met de cliënt is afgesproken. Whereby verzamelt een aantal gegevens over het videogesprek om ervoor te zorgen dat de dienstverlening optimaal is. Indien het onwaarschijnlijke scenario van een datalek zich zou voordoen, verbindt de therapeut zich ertoe om de cliënt daarvan binnen de 72 uur op de hoogte te brengen.

Akkoord

De therapeut vraagt de cliënt om hiermee akkoord te gaan. De ‘geïnformeerde toestemming’ betekent dat:
–  de therapeut de cliënt informeert over deze werkwijze
– én dat jij als cliënt akkoord bent om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan

Door de uitnodiging voor een beeldbelgesprek/videogesprek met Whereby te aanvaarden, verklaar je je akkoord met deze werkwijze.

Indien je niet akkoord bent met beeldbellen/videobellen als gespreksvorm, neem dan telefonisch contact op.

error:
Scan de code